Kérjük, amennyiben Megrendelője vagy aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűvé tekinti magára nézve. Kérjük, felhasználás és/vagy vásárlás előtt olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi nyilatkozat, a Szállítási- és fizetési feltételek és a Vásárlási segédlet menüpontokat, mely az ÁSZF elválaszthatatlan együttes részét képezik.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Hair Spa Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Hair Spa Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Megrendelő a Honlap használatával, megrendelésének leadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Hair Spa Kft. www.hairspa.hu internetes webáruházában található valamennyi beárazott, raktáron lévő rendelhető hajkozmetikai és más termék.

A Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolásakor jön létre. A Hair Spa Kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, melyet minden esetben egyeztet a Megrendelővel és ilyen esetben a termék vételárának előre történő kifizetése esetén a teljes összeget visszautalja saját költségén Megrendelő részére. A termékek mellett feltüntetett árak változtatásának a jogát fenntartjuk. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.  Hair Spa Kft. a honlapon szereplő információkat a lehető legnagyobb gondossággal kezeli, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Weboldal összes használati feltételében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) Korm. rendelet, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezései továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló az 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

2. A Szerződő felek

A vásárlási szerződés a Hair Spa Kft., mint eladó (a továbbiakban Hair Spa Kft.) és a megrendelő, mint vevő (a továbbiakban Megrendelő) között jön létre. A Hair Spa Kft. csak a https://hairspa.hu internetes oldalon (a továbbiakban Honlap) keresztül leadott rendelésekért felel és kizárólag a Honlapon keresztül leadott megrendeléseket teljesíti. A Megrendelő a Megrendelői adatok kitöltésével adja meg vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Hair Spa Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Hair Spa Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő személyének valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

Hair Spa Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/A
E-mail: info@hairspa.hu
Telefon: +36 30 469-6870 (10-18 óráig)
Cégjegyzék: 20-09-074026
Bejegyző bíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszéki Bíróság
Adószám: 24830502-2-20

3. Feltüntetett árak

A Honlapon az árucikkek mellett feltüntetett vételár a végső fogyasztói ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, ami MINDEN termékek esetén 27% (továbbiakban: Áfa) és amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik A szállítási díj külön fizetendő, melyről a Szállítási- és fizetési feltételek menüpontban tájékozódhat. A termékek mellett megjelölt ár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, annak mértéke a megrendelés során a kosár menüponton belül külön kerül feltüntetésre, mely összeg a termék árához hozzáadásra kerül. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek árainak változtatásának a jogát fenntartjuk.

Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Hair Spa Kft. kötelezi magát arra, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron értékesíti a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a sikeres megrendelés elküldésével lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Az Hair Spa Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a Megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes. A megrendelés visszaigazolását az Hair Spa Kft. a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 72 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül. A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény futárnak történő átadása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az info@hairspa.hu e-mail címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt az Hair Spa Kft. írásban visszajelezte.

5. A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

6. A Honlapon történő vásárlás

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Megrendelő számára, regisztráció nélkül.Ezen termékek estében  a vásárlás nem kötött regisztrációhoz (majd belépéshez). Fodrászok estében a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció a kedvezőbb fodrász árakért.

Megrendelő regisztrálni a Honlapon található, „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Regisztrálok!” gombra kattintással illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával) követően tud.  A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia az Hair Spa Kft. részére:

 • Vezeték-, és keresztnév
 • Email cím
 • Adószám
 • Felhasználónév
 • Jelszó

A regisztráció sikeréről a Hair Spa Kft. e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt, melyben Megrendelő egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Megrendelő a Honlap felső menüjében található „Bejelentkezés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (felhasználónév, jelszó) tud belépni a Honlapra.

Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@hairspa.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Hair Spa Kft. köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. Ha a Megrendelő az adatai törlését követően mégis meggondolja magát, és ismételten vásárolni kíván a Honlapon, akkor újra regisztrálnia szükséges.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Hair Spa Kft.-t.

Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

6.2 Megrendelés

A Honlapon regisztrációval vagy anélkül, a Megrendelő megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Megrendelő a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

Megrendelőnek lehetősége van a Honlapon a „Keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Megrendelő által beírt feltételnek, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Megrendelő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Megrendelő a termékek alatt található a termék nevére kattintva a „Termék részletek” felületre érkezik, ahol megtekintheti a termék jellemzőit. A tájékoztató felületen található a „Kosárba teszem” gombra kattintva tudja a kívánt terméket a virtuális kosarába helyezni, és a Megrendelő a mennyiség pontos beírásával megtudja adni termék mennyiségét.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét) Megrendelő a Honlap felső menüjében, a „Kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Megrendelőt a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Megrendelő megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése összegét.

Ezen a felületen a Megrendelő még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával.

A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással a Honlap a Megrendelőt a „Számlázási adatok” / „Szállítási adatok” felületre navigálja.
A HairSpa Kft. kizárólag Magyarország területére szállít ki.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az oldal alján található „Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesítheti a megrendelését. Az Hair Spa Kft. a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is, értesíti a Megrendelőt.

A rendelés feladása tehát a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy a Megrendelő a Honlapon kedvezményes árakon vásárolhat, illetve gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni. Ha Megrendelő regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

6.3 Adatbeviteli hibák javítása

Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Hair Spa Kft. részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). A Megrendelés elküldése után már nincs lehetőség módosítani a bevitt adatokon!

6.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését az Hair Spa Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Megrendelő rendelését már elküldte az Hair Spa Kft. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24órán belül jeleznie kell az Hair Spa Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg az Hair Spa Kft.tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Hair Spa Kft. részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Hair Spa Kft. és a Megrendelő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.5 Fizetés

Fizetés utánvétellel: A Honlapon megrendelt termék árát illetve a kiszállítás költségét (a visszaigazoló emailben található végösszeg) a Megrendelő a futárnak teljesíti készpénzben vagy bankkártyával.

6.6 Számla

Az Hair Spa Kft. rendszere az utánvétes csomagokhoz  a  Megrendelő részére számlát állít ki, mely számla nyomtatott formában a csomagon belül kerül elhelyezésre. Amennyiben a számlát nem a regisztrált Megrendelő nevére, hanem másik névre (pl. cégnévre) kéri, kérjük a Számlázási és szállítási adatok menüpontban adja hozzá a számlázási címet. Kérjük, rendelése során járjon el kellő gondossággal, mivel utólag számlát más névre és címre kiállítani már nincsen lehetőségünk.

6.7 Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálatával történik az online rendelés során a Megrendelő által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Megrendelő ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a futárszolgálatnak való átadáskor az Hair Spa Kft. értesítést küld a Megrendelő részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

Amennyiben a Megrendelő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Megrendelő által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár második kézbesítést kísérel meg.

A 3. kiszállítást az Hair Spa Kft. csak akkor kísérli meg újból, ha a Megrendelő a megrendelés ellenértékét átutalással az Hair Spa Kft. részére kifizette és a vételár az Hair Spa Kft. számláján jóváírásra került.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után az Hair Spa Kft.-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni és nem köteles átvenni a terméket. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Hair Spa Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Hair Spa Kft. felelősséget nem vállal!

6.7.1 Szállítási költségek

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálatával történő kiszállítás esetén:

Bruttó 30.000 Ft-ig: 1500,- Ft,

Bruttó 30.000 Ft felett ingyenes

6.7.2 Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje a csomagküldő szolgálatnak átadást követően várhatóan 72 óra.

Hair Spa Kft. – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Az Hair Spa Kft. késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Hair Spa Kft. a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. az Hair Spa Kft. a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.7.3 Átvételi módok

A szállításról és a fizetési módokról bővebben a Honlapon megtalálható „Szállítási és fizetési feltételek” menüponton belül olvashat, mely jelen ÁSZF részét képezi.

7. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Elállási szándékát elektronikus úton küldött levél útján info@hairspa.hu vagy postai úton az Hair Spa Kft. 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/A. címre jelezheti. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát az Hair Spa Kft. részére.

Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A terméket a legnagyobb biztonsággal becsomagolva a Fogyasztó nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza az Hair Spa Kft., 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a  szám alatti címére. Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén Hair Spa Kft. köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, használattól mentes állapotban visszaszolgáltatott termék (ek) ellenértékét a szállítási díjjal együtt, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríteni. Hair Spa Kft. mindaddig visszatarthatja az áru árának visszafizetését, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Hair Spa Kft. más fizetési módot is alkalmazhat, de ebből adódóan Fogyasztót semmilyen többletdíj nem terheli. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az Hair Spa Kft. vállalta e költségek viselését. Az Hair Spa Kft. azonban nem vállalja át a visszaszállítás költségét a Fogyasztótól és nem is gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, lebonyolításáról. Az Hair Spa Kft. az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; e-könyv letöltése esetén a vásárló elveszíti elállási jogát. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód.
 • az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. krémek, kozmetikai termékek stb.). Az ilyen termékek visszavétele a Hair Spa Kft.-től nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

8. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

Megrendelő a Hair SpaKft. hibás teljesítése esetén a Hair Spa Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Kellékszavatosság az eladóval szemben érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Hair SpaKft., mint hairspa.hu webshop üzemeltetője, a termék hibájáért- a vásárláskor a termékben már meglévő hiba vagy ok miatt bekövetkezett hibáért-kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, esetleg ekkor még nem lehet felismerni. Könyvek esetében ez azt jelenti, hogyha a megrendelt könyv nyomdai hibás, esetleg szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Hair Spa Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Hair Spa Kft. költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Hair Spa Kft. adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Hair Spa Kft-vel.

Megrendelő közvetlenül az Hair Spa Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Hair Spa Kft.tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Hair Spa Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Hair Spa Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Hair Spa Kft.-t terhelik.

Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Megrendelő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a kellékszavatossági részben meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság esetén a Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Megrendelőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a termék forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Hair Spa Kft.) szemben gyakorolhatja.

A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
 • a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.[

8.2 Jótállás

Hair Spa Kft. nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

9. Panaszok kezelése

Megrendelő a termékkel vagy az Hair Spa Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő írásban, elektronikus levél útján valamint postai levélben jelentheti, telefon.

Cégnév: Hair Spa Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/A
Telefon: +36 30 469 6870
E-mail: info@hairspa.hu

Hair Spa Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Hair Spa Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Hair Spa Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Hair SpaKft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Hair Spa Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Hair Spa Kft. egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Hair Spa Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az Hair Spa Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

9.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Hair Spa Kft. és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Hair Spa Kft.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, vagy a Hair Spa Kft. álláspontja a Megrendelő számára nem elfogadható, akkor az Hair Spa Kft. döntésével szemben

 • Panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárást kezdeményezése
 • Bírósági eljárást kezdeményezhet.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

10. Felelősség kizárása

A Hair Spa Kft. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

 • a www.hairspa.hu weboldal használatából vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok által okozott,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal-, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a Megrendelőnek visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra. Fenntartjuk a jogot kedvezményes és akciós áron adott termékeink megrendelésenkénti mennyiségkorlátozására.

11. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Hair Spa Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

12. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Hair Spa Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Hair Spa Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.